Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
A webáruház időszakos nyitva tartással működik március 31-ig. Kérem, próbálkozzon újra! Köszönjük!
Új jelszó kérése

Kategóriák

Naptár

2018. Február
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

Hírlevél

MEGLEPETÉS AJÁNDÉK

Szállítási információk

Partnereink

Szerződő Felek

A Szerződő Felek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) létrejött a Kaláris Füvesbolt, Michellerné Sohonyay Klára egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató; cím: 1191 Budapest, Arany János u. 18./32., cégjegyzékszám: 22210017, adószám:60706238-2-43, működési engedély szám: B-8852/2012,  bankszámlaszám: CIB Bank 10700268-67750348-51100005, weblap címe: www.kalaris.hu) és a Vevő (aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, tehát a www.kalaris.hu honlapról vásárol) között 2014. 04. hónapjában, a közzétételt követően.

A szerződés

A szerződés

A Szolgáltató az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és az ÁSzF-ben foglaltak alapján megkötött szerződés keretei között teljesíti.

A szerződés írásban kötöttnek minősül, mely iktatásra kerül, tehát utólag hozzáférhető. Az iktatott dokumentumokat a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő legalább egy évig megőrzi nyomtatott és digitális formában.

A rendelés elfogadásához a Vevő adatai (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalán kell megadni.

Szolgáltatót a Vevő által pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a rendelést töröljük, teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Vevő a regisztrációt követően jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltatónak nem felróható ok következtében.

Jelen szerződés magyar nyelven köttetik.

Esetleges jogviták felmerülése esetén a hatóságok előtt az eljárás nyelve magyar; a hatóságok tolmácsot biztosítanak.

A megrendelés e-mail-es visszaigazolásakor a Vevő letölthető formátumban megkapja a Szolgáltatótól.

Bevezető

Bevezető rendelkezések

Az alábbi szerződési feltételek a Kaláris Füvesbolt, Michellerné Sohonyay Klára egyéni vállalkozó, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató által üzemeltetett offline www.kalaris.hu weboldalon történő vásárlási feltételeit tartalmazzák.

A Vevő az adott szolgáltatás igénybevételével, tehát a honlapon található termékek megrendelésével az alábbi feltételeket – amelyek az Európai Unió ide vonatkozó 97/7/EK irányelveire épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készültek – elfogadja.

A www.kalaris.hu fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) közzétételekor lép hatályba, s mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

A vásárlás

A vásárlás menete

A szerződés oly módon jön létre, hogy a Vevő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A webáruházban található termékek mellett megtalálható ismertetésük, adataik, egységáruk és bruttó vételáruk. A termékek a kosárba helyezést követően megvásárolhatóak a webáruházon keresztül. A kosárba helyezést követően a Vevő tovább folytathatja vásárlását; az új termékek kosárhoz való hozzáadásával a kosárban automatikusan megjelenik a kiválasztott termékek elnevezése és bruttó vételára.

A Vevő megrendelését a Szolgáltató hétköznapokon (hivatalos munkanapokon) dolgozza fel. A Szolgáltatónak kötelessége a Vevő számára a megrendelés leadását követő 48 órán belül e-mailben megrendelési visszaigazolást küldeni. Amennyiben Szolgáltató 48 órán belül nem küld visszaigazolást, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Vevő a terméket nem veheti át személyesen, de Magyar Posta Logisztika utánvétes küldeményeként veheti át a futártól, továbbá a Vevő által választott címen, ún. „PostaPonti”  átvehető küldeményként veheti át személyesen, illetve előre utalást követően. A Vevő minden esetben számlát vagy nyugtát kap a megrendelt termékekről.

Amennyiben a vásárló az "előre utalás" fizetési módot választotta, abban az esetben az összeállított csomag akkor kerül feladásra, ha a vásárló átutalta a státusz értesítőben (e-mail) megadott összeget.

Ha az összeg az értesítést követő 10 munkanapon belül nem kerül utalásra a webáruházunk által megadott bankszámlaszámra, akkor a megrendelést lezárjuk, a csomag nem kerül feladásra, a megrendelés lezárásra kerül. A vásárlónak újabb megrendelést kell küldenie, amennyiben szeretne vásárolni.

A szállítás

Szállítás

A Kaláris Füvesbolt (www.kalaris.hu) csak Magyarország területére szállít ki.

A szállítási határidő eltérhet a készlet váratlan kifogyása esetén. Ebben az esetben a Vevő telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kap a termék érkezésének előrelátható idejéről.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vevő megtéríti a Szolgáltató számára.

Szavatosság, elállás

Szavatosság, elállás

 

Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényt a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint kezeljük.

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év.  A megrendelt termékekre az Szolgáltató a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállal.

A szavatossági jog a Ptk. alapján a vásárlónak biztosított jog, mely az étrend-kiegészítőkre nem, csak az eszközökre vonatkozik. A Ptk. 306. § (1) bekezdése alapján a Vevő választhat, hogy kijavítást vagy kicserélést kér. Kivétel a főszabály alól, amennyiben a vevő választott igényének teljesítése lehetetlen (pl. kifutó modellt vásárolt és nincs ugyanilyen másik raktáron, tehát kicserélésre nem kerülhet sor), vagy teljesítése a másik (nem választott) szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak.

Szavatossági igény eszköz vásárlása esetén a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett.

Az első 6 hónapban áruházunk feladata a kifogás intézése. 6 hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.

Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést - lehetőség szerint 15 napon belül - biztosítunk. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét, ezen igényével keresse fel vevőszolgálatunkat.

A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 nap határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a Szolgáltató.  Amennyiben Szolgáltató nem tud eleget tenni a határidőn belüli javításnak/cserének, akkor a Vevő jogosult megfelelő árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes vételár-visszatérítést követelni.

Ha a szerződő felek a szavatossági igény(ek) érvényesítése során nem tudnak megállapodni, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának kimondása bírósági hatáskörbe tartozik.

A távollevők között kötött 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § - a alapján a Vevő a termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás abban az esetben is érvényes, ha az arra irányuló kérést Vevő a vásárlástól számított 14. munkanapon írásban küldi el.( 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet.)

(A jogérvényesítéshez a vásárlást igazoló számla és felbontatlan, eredeti csomagolás nem szükséges!) 

Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást illetve a termék visszaérkezését követő legfeljebb 30 napon belül visszatéríteni. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. 

Amennyiben az átvett termék hibás, hiányos vagy a szállítás során megsérült, esetleg a szavatossága lejárt, díjmentesen kicseréljük. Szolgáltató kérheti azon kárainak megtérítését, melyek a termék nem rendeltetésszerű használatából adódnak.

Élelmiszerek és az önellenőrző-tesztek esetében higiéniai okokból, illetve mert természeténél fogva nem szolgáltathatóak vissza, a Vevő nem élhet az elállás jogával abban az esetben, amennyiben a megvásárolt étrend-kiegészítőt már használatba vette (felbontotta, fogyasztott belőle). Ha például Vevő egy étrend-kiegészítő szedését megkezdte, érthető módon már nem tudja visszaszolgáltatni a terméket, így a vételár visszafizetését sem követelheti. Szolgáltató tehát kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású étrend-kiegészítő visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni! 

Azonban a Vevő élhet elállási jogával, amennyiben a terméket bontatlan állapotban visszaszolgáltatja. Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz az áru használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke, vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre érzékeny, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerével, ismert betegségével összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőrizte, visszaküldheti az árut. A Vevő ez esetben sem kötelesek elállása okát megnevezni.

 

Fontos, hogy a fenti kizáró feltételek kizárólag az élelmiszerekre (étrend-kiegészítőkre) vonatkoznak! 

Az elállás jogát a Vevő, tehát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. Ebben az esetben, tehát a sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.

A Vevőnek elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy a megadott telefonos elérhetőségen kell bejelentenie. Szolgáltató a Vevő által kifizetett teljes összeget visszafizeti a kifogásolt termék Kaláris Füvesbolt, Michellerné Sohonyay Klára e.v. székhelyére történő visszaküldése esetén. Az elállás során a Vevő csak az elállásból eredő visszaszállítási költséget viseli. Elállás esetén a Vevőnek előbb kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a Vevő a megrendelt termék(ek) vételárát visszakapná.

A Vevő a kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

 

Árak

Árak

A Kaláris Füvesbolt webáruházban feltüntetett árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait, ennek következtében a Szolgáltató fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Ha ez utóbbi bekövetkezik, a Szolgáltató előzetesen egyeztet a Vevővel, akinek lehetőséget biztosít az új ár elfogadására vagy a vásárlástól történő elállásra.

A már megrendelt termék árát a Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül nem változtatja meg.

Nagyobb összegű vásárlás, megrendelés esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel egyeztetve előlegfizetést kérjen.

A webáruház termékeivel kapcsolatos akciók csak az adott akció(k) visszavonásáig érvényesek! Egyes szettben (csomagban) vásárolható termékek bruttó árai eltérhetnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minimális rendelési értékhatárt állapítson meg. Erről a Szolgáltató a Vevőt annak a kosárba történő belépésekor tájékoztatja, abban az esetben, ha a rendelés összértéke nem éri el a meghatározott szintet.

 

A szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, illetve az oldalon elhelyezett hírek, hozzászólások, külső beszállítók által publikált információk maximális helyességéért.

A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása a megjelenítéstől eltérhetnek.

A webáruházban található termékkínálat nem az aktuális készletet, hanem a lehetséges választékot tartalmazza!

Előfordulhat, hogy a Vevő által megrendelt terméket a Szolgáltató nem tudja beszerezni. Ebben az esetben a Szolgáltató kártérítési kötelezettség nem terheli, azonban tájékoztatási kötelezettséget vállal, tehát a Vevőt tájékoztatja.

Sorozatos sikertelen kiszállítás esetén a Kaláris Füvesbolt fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó vásárlásait korlátozza, csak átutalással kiegyenlített vásárlásait teljesíti, illetve a Felhasználót törölje.

Amennyiben a vásárló az "előre utalás" fizetési módot választotta, abban az esetben az összeállított csomag akkor kerül feladásra, ha a vásárló átutalta a státusz értesítőben (e-mail) megadott összeget. Ha az összeg az értesítést követő 10 munkanapon belül nem kerül utalásra a webáruházunk által megadott bankszámlaszámra, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a ki nem egyenlített összeg miatt a megrendelést lezárjuk, így a csomag nem kerül feladásra. (A vásárlónak újabb megrendelést kell küldenie, amennyiben szeretne vásárolni.)

A képek a leírásokkal egyetemben tájékoztató jellegűek.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja!

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélkül a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vásárló felelőssége

A vásárló felelőssége

A Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. 

Amennyiben a vásárló az "előre utalás" fizetési módot választotta, abban az esetben az összeállított csomag akkor kerül feladásra, ha a vásárló átutalta a státusz értesítőben (e-mail) megadott összeget.

Ha az összeg az értesítést követő 10 munkanapon belül nem kerül utalásra a webáruházunk által megadott bankszámlaszámra, akkor a megrendelést lezárjuk, a csomag nem kerül feladásra. A vásárlónak újabb megrendelést kell küldenie, amennyiben szeretne vásárolni.

A vállalkozás kérheti azon kárainak megtérítését, melyek a termék nem rendeltetésszerű használatából adódnak.

Biztonság

Biztonság

A Kaláris Füvesbolt használata nem jelent kockázatot (Positive SSL Secured Website tanúsítványú webáruház), azonban javasoljuk, hogy a felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket.

A www.kalaris.hu honlapjáról való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Vevő számítógépén található adatok védelme a Vevő feladata.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

Adatkezelő

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Michellerné Sohonyay Klára egyéni vállalkozó

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-59656/2012.

Az adatkezelő címe: 1191 Budapest, Arany János u. 18./32.

Elérhetősége: kalaris@kalaris.hu , +36 30/279-2323

Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés megnevezése 

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása szerint a Kaláris Füvesbolt internetes webáruházban vásárlók, felhasználók esetében történik.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § 1 a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció folyamata során kötelezően megadandó név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám; a nyereményjátékokon résztvevők neve és e-mail címe, illetve a nyertesek postázási címe.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja

A www.kalaris.hu honlapja regisztráció megadása nélkül is böngészhető, regisztrációra csak vásárláskor van szükség. A regisztráció során csak olyan adatokat kérünk (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím), amelyek szükségesek a Vevő számlájának megfelelő kiállításához és a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.

A nyereményjátékok során a játékos nevére és e-mail címére kérdezünk rá. Ez utóbbin vesszük fel a kapcsolatot.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Időtartam

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30 napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban vagyunk kötelesek értesíteni a felhasználót. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

A személyes adatok törlése

A személyes adatok törlése

A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

Hírlevelek

Hírlevelek

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az adatkezelő hírleveleket küldhet felhasználó e-mail, illetve levelezési címére, melyhez felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A levelek tartalmának kiosztása automatikusan (gép) történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

Adatbiztonság

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Az adatok megtekintésére jogosult a Michellerné Sohonyay Klára és az általa kijelölt adminisztrátor.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az kalaris@kalaris.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján, ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Felhasználó lehetősége továbbá Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés.

Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén az autonóm államigazgatási szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). 

A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.

 

Hasznos tudnivalók

 

  • A Kaláris Füvesbolt webshop boltot nem üzemeltet. A termékek személyes átvétele a csomag átvételi pontokon illetve csomagautomatáknál lehetséges, erről részletes tájékoztatást adunk.

  • Amennyiben nincs készleten a megrendelt termék, erről külön (telefonon, e-mail) tájékoztatást adunk, és egyeztetünk.

  • A megrendelés kizárólag webáruházon keresztül történik.

  • Áfa-s számla igény esetén kérjük, azt külön előre jelezni, az adószámot rögzíteni (vállalkozások esetén)!

  • Amennyiben a vásárló az "előre utalás" fizetési módot választotta, abban az esetben az összeállított csomag akkor kerül feladásra, ha a vásárló átutalta a státusz értesítőben (e-mail) megadott összeget. Ha az összeg az értesítést követő 10 munkanapon belül nem kerül utalásra a webáruházunk által megadott bankszámlaszámra, akkor a megrendelést lezárjuk, a csomag nem kerül feladásra. A vásárlónak újabb megrendelést kell küldenie, amennyiben szeretne vásárolni.

  • A magyarországi megrendeléseket tudjunk teljesíteni.

  • Szállítási nehézségű termék kiválasztása esetén rögtön jelezzük a megrendelőnek, hogy kb. mennyi a várakozási idő. Amennyiben a terméket nem tudjuk beszerezni már, erről is tájékoztatást küldünk, egyeztetünk a vásárlóval.

  • Az e-mail címet és a telefonszámot, valamint a személyes adatokat TILOS kéretlen reklám céljára tárolni vagy felhasználni, illetve a tulajdonos előzetes engedélye nélkül bármilyen nyilvántartásba venni.

  • Az Információk menüben további hasznos tájékoztatást kaphat! 

 

 

Étrend-kiegészítők listája az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) honlapján megtekinthető és pdf. formátumban letölthető, kinyomtatható!

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14. munkanapon belül ( 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet, indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke.

Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Panaszkezelés

Panaszkezelés elérhetőségei az "Információk" oldalon szereplő elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

Webáruház készítés